Proboszcz:
ks. prałat Zbigniew Sajnóg - dziekan dekanatu ursuskiego
(ur.1958; święc.kapł.1983; prob. tut. parafii od 1.07.2001)
tel.: 22 - 662-13-58. 

Wikariusze:

ks. Paweł Daszczyński

ks. Marek Michalczyk

ks. Mariusz Słowik

ks. Kacper Malicki

Rezydenci:

ks. Waldemar Fedorowicz

Księża pochodzący z parafii (wg alfabetu - obok rok święceń kapł.):

ks. Krzysztof Cyliński (1987)
ks. Konrad Dmochowski (2011)
ks. Jacek Fijałkowski (2003)

ks. Dariusz Furmanik (1995)
ks. Witold Gajda (1989)
ks. Robert Grzelak
ks. Marek Kiliszek   (1968)
ks. Waldemar Macko (1989)
ks. Jarosław Niemyjski
ks. Tadeusz Pietruczuk
ks. Stanisław Prężyna
ks. Marek Tacikowski (1982)

ks. Paweł Tober (2007)
ks. Andrzej Wieczorek (1982)

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

S. Monika Jagiełło - pallotynka

 

Księża, którzy wcześniej posługiwali w parafii:

ks. Maksymilian Waśkiewicz śp.
ks. Edmund Rzeszowski śp.
ks. Tadeusz Wasiluk śp.
ks. Lucjan Świeboda śp.
ks. Stefan Grabowski
ks. Mieczysław Nowak śp.
ks. Zygmunt Rudzik śp.
ks. Franciszek Różalski śp.
ks. Jerzy Różalski śp.
ks. Leszek Mencel śp.
ks. Wojciech Łagowski
ks. Stanisław Dobkowski
ks. Stanisław Przeździecki śp.
ks. Wiesław Szewczyk
ks. Andrzej Sadowski
ks. Piotr Dobrzyński
ks. Jan Popiel
ks. Grzegorz Mencel
ks. Wojciech Osial
ks. Grzegorz Ostrowski
ks. Jarosław Stolarczyk
ks. Paweł Dudziński
ks. Roman Borkowski
ks. Jarosław Janiszewski
ks. Leszek Zuchmański
ks. Zygmunt Niewęgłowski
ks. Grzegorz Wieczorek
ks. Rafał Czekalski
ks. Krzysztof Piątkowski
ks. Krzysztof Stosur
ks. Krzysztof Wojno śp. 
ks. Piotr Kaczmarek (z diec. łowickiej- studia na UKSW)
ks. Rafał Kędzierski 

ks. Piotr Kłaput

ks. Bogdan Niedbała

ks. Michał Wasilewski (z diec. łowickiej - studia na UKSW)

ks. Robert Mikos

ks. Przemysław Bogusz

ks. Krzysztof Hałaj

ks. Piotr Kieliszek

ks. Rafał Dawidowicz

ks. Rafał Urbiak