Modlitwa Ojca

Święty Józefie, domniemany Ojcze Zbawiciela, Ty wiernie wypełniałeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi”. Naucz mnie spoglądać Twoimi oczyma na dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w rodzinie, abym zawsze i z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar Ojca Przedwiecznego. Dopomóż mi utrzymać i wychować moje dzieci według wzoru i przykładu Syna Bożego.
Naucz mnie umiejętności utrzymania w domu rodzinnym klimatu pokoju, zaufania, jedności i miłości, którym Ty promieniowałeś, przy Niepokalanej Matce w domu nazaretańskim.
Ozdobo życia rodzinnego, otocz moją rodzinę swą przemożną opieką, aby była odzwierciedleniem Najświętszej Rodziny i przyniosła chwalę Bogu przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.