Modlitwa poranna

Święty Józefie, Opiekunie mój najmilszy, w poranku dnia dzisiejszego oddaję się w szczególną Twą opiekę. Racz mi dopomóc w pracy, broń od grzechu, dopomóż w spełnieniu obowiązków, uproś mi cnoty potrzebne, zachowaj od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała.
Błagam Cię, Józefie święty, ażebym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku.
Niech idąc za twoim przykładem, ukocham Boga nade wszystko, niech pełnię dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech za Twoją pomocą przyczynię się do zbawienia bliźnich moich.

Amen.