OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5 Niedziela Wielkiego Postu „A” – 29. 03. 2020 r.

W związku sytuacja pandemii i zagrożeniem zarażenia wirusem, będziemy w naszej parafii przestrzegać wymogu ograniczającego wszelkie zgromadzenia do 5 osób.

Porządek Mszy świętych w naszym kościele dzisiaj według stałego porządku niedzielnego, z tą różnicą, że będą jednocześnie Msze św. w górnym i dolnym kościele (łącznie 10 osób, nie licząc służby liturgicznej). Nie ma zaś nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali. Przeżywajmy je i odprawiajmy w swoich domach.

Przypominamy, że Episkopat Polski i nasz Ks. Kardynał udzielili dyspensy od udziału we Mszy świętej w kościołach. Możemy więc gorąco i w skupieniu modlić się w swoich domach korzystając z Mszy świętych i nabożeństw transmitowanych przez stacje telewizyjne, radiowe, czy internet. Taka sama sytuacja będzie za tydzień czyli w Niedzielę Palmową. Niebawem poinformujemy też o większej możliwości skorzystania ze spowiedzi świętej. Dla wszystkich jest to wyjątkowy czas i sytuacja, której dotąd nikt z nas przeżywał, dlatego potrzebna jest roztropność, wyrozumiałość i stosowanie się do zarządzeń mających na celu nasze dobro. Prosimy o pomoc duchową i wejście w sytuację także nas – księży, bo dla każdego z nas jest bardzo trudne to, że nie możemy modlić się w kościele z naszymi wiernymi.

Trwajmy na modlitwie do Jezusa Miłosiernego i zawierzajmy wszystko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz opiece św. Józefa.

Jest także możliwość korzystania z transmisji Mszy świętych sprawowanych w naszym kościele. Podajemy adres do transmisji audio: twitter.com/ks_kucharski

Ogłoszenie

Drodzy Parafianie od św. Józefa, gorąco proszę o przestrzeganie wymogu ograniczającego zgromadzenia tylko do 5 osób. Dotyczy to także udziału we Mszy św., jak i adoracji w dolnym kościele. Wierzę, że stać nas na dojrzałość, odpowiedzialność i wyrozumiałość w tej bardzo ważnej. Proszę o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń, które mają na celu nasze dobro. Gorąco proszę: zostańcie w domach, korzystajcie z dyspensy i módlcie się w swoich rodzinach ciesząc się z Mszy św. i nabożeństw transmitowanych przez telewizję, radio, czy Internet. Bożemu Miłosierdziu zawierzajmy siebie i wszystkie sprawy przez Niepokalane Serce Maryi

Pozostaję z moją modlitwą i z serca Wszystkim błogosławię

ks. Zbigniew, Wasz proboszcz

Ursus, 25. 03. 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKI – 4 Niedziela Wielkiego Postu „A” – 22. 03. 2020 r.

 1. Drodzy Parafianie, w związku z ogłoszeniem epidemii i z dyspensą udzieloną przez Arcybiskupa Warszawskiego, gorąco Was proszę, jako Wasz Pasterz, abyście w najbliższą niedzielę skorzystali z tej dyspensy i modlili się w swoich domach korzystając z Mszy świętych transmitowanych przez różne stacje telewizyjne, radiowe, czy Internet. Proszę umożliwić udział w Mszach św. w kościele rodzinom, które zamówiły intencje mszalne. Sąsiadów osób starszych bardzo proszę, aby zainteresowali się czy mają jedzenie, środki higieniczne i czy mają możliwość korzystania z transmisji Mszy św. Zwracam się do osób przeziębionych, kaszlących, kichających i gorąco proszę, by pozostały w domach dla dobra własnego i innych. To samo dotyczy tych, którzy wrócili z zagranicy i mają pozostać na kwarantannie. Wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy o zmiłowanie Boga nas nami, o ustanie epidemii, módlmy się za chorych i za pracowników służby zdrowia i rządzących, a także za zmarłych.
 2. Porządek Mszy świętych jest następujący: g.6.30 – kościół górny, zaś o g.8; 9.30; 11; 12.30; 16 i 18 – zależnie od liczby wiernych – będą Msze św. w kościele górnym i dolnym; o g.17 Gorzkie Żale bez kazania i po nich dodatkowa Msza św. ok.17.20. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o g.18.45 i w razie potrzeby w dolnym kościele o tej samej porze. Moi Drodzy, absolutnie będziemy przestrzegać wymogu ograniczającego wszelkie zgromadzenia do 50 osób. Prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do zarządzeń organów państwowych i kościelnych.W związku z tą całą sytuacją nie będzie rekolekcji parafialnych, które miały się rozpocząć za tydzień. Zachęcamy do korzystania z bogactwa słowa Bożego, rozważań, nabożeństw, które są dostępne w Internecie.
 3. W związku z tą całą sytuacją nie będzie rekolekcji parafialnych, które miały się rozpocząć za tydzień. Zachęcamy do korzystania z bogactwa słowa Bożego, rozważań, nabożeństw, rekolekcji, które są dostępne w Internecie.
 4. W najbliższą środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będą o g.6.30; 7.15; 8 i 18. To także Dzień Świętości Życia i dlatego możemy po raz kolejny podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Tym razem prosimy uczynić to prywatnie w swoich domach i przez 9 miesięcy, czyli do Bożego Narodzenia kontynuować modlitwę za dzieci poczęte, których życie jest zagrożone.

Wszystkim z całego serca błogosławię i modlę się za Was.

Ks.Zbigniew, Wasz Proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 Niedziela Wielkiego Postu „A” – 15. 03. 2020 r.

 1. W związku z decyzją o wprowadzeniu w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego ograniczającego wszelkie zgromadzenia do 50 osób, dzisiaj w naszej parafii porządek Mszy świętych będzie następujący: g.6.30 – kościół górny, natomiast o g.8; 9.30; 11; 12.30; 16 i 18 będą Msze św. zarówno w górnym, jak i w dolnym kościele. Natomiast na godz.17 zapraszamy na Gorzkie Żale bez kazania i po nich dodatkowa Msza św. ok.17.20 w górnym kościele. Podczas każdej Mszy św. po Komunii św. będziemy się modlić śpiewem suplikacji: Święty Boże… Trwajmy przy PANU i w miarę możliwości zachowujmy spokój i zdrowy rozsądek.
 2. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach nie będzie rekolekcji szkolnych, a przy kościele nie będzie spotkań zespołów parafialnych. Będą natomiast Msze św. i nabożeństwa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele.
 3. Zapraszamy zatem na Gorzkie Żale dziś o g.17 oraz na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek, z tą różnicą, że będzie ono jedno, wspólne dla dorosłych, dzieci i młodzieży o godz.18.45.
 4. Trwa nowenna do św. Józefa, a w czwartek 19 marca będziemy przeżywać doroczną uroczystość czyli Odpust ku czci naszego Patrona. Główna Msza św. będzie o g.12; natomiast pozostałe o godz.6.30; 7.15; 8 i 18. SUMIE o g.12 będzie przewodniczył ks. Dariusz Kuczyński, proboszcz z Gołąbek, a w koncelebrze księża proboszczowie naszego dekanatu. Tych parafian, dla który jest to dzień pracy, zapraszamy w czwartek także na uroczystą Mszę św. odpustową o g.18.
  Intencje zbiorowe na Mszę św. o godz.12 lub 18 można składać do puszki pod obrazem św. Józefa. Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczystość odpustową ku czci Naszego Patrona. Niech czwartek, 19-ty dzień marca będzie świętem każdego parafianina.
 5. Dzisiaj prasa katolicka jest wyłożona w kościele na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za prasę wrzucamy do puszki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 Niedziela Wielkiego Postu „A” – 8. 03. 2020 r.

 1. W Wielkim Poście rozważamy Mękę Pana Jezusa i zapraszamy na Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o godz.17 oraz na Drogę Krzyżową w piątek z udziałem dzieci o godz.17.15, a dla dorosłych i młodzieży o godz.18.45.
 2. Przypominamy, że w naszej parafii spotyka się grupa AA czyli Anonimowi Alkoholicy. Spotkania są w każdą niedzielę w godzinach od 18.30 do 20.30 w sali św. Królowej Jadwigi. Nałóg dotyka wielu ludzi żyjących w rodzinach lub samotnie. Chcemy im pomagać, dlatego zapraszamy osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu i ich bliskich. Warto, zawłaszcza w Wielkim Poście pomóc sobie lub innym, nazwać problem po imieniu i z nim się zmierzyć .
 3. Spotkanie Mężczyzn św. Józefa w piątek 13 marca w kaplicy adoracji po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
 4. Spotkanie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w sobotę o g.8.30.
 5. Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do 1-ej Komunii św. i ich rodzin za tydzień o godz.16.
 6. Także za tydzień, jak każdego 15-go dnia miesiąca o godz.18 Msza św. za zmarłych polecanych w rocznych „przypominkach”.
 7. Jeszcze tylko dzisiaj w zakrystii i jutro w kancelarii przyjmujemy zapisy na karty wstępu na uroczystość beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego w dniu 7 czerwca br. Liczbę chętnych w najbliższych dniach mamy zgłosić w kurii warszawskiej, gdzie będą przydzielane karty wstępu.