JUBILEUSZOWE MISJE ŚWIĘTE W PARAFII

 

  1. Uwielbiamy Ducha Świętego, który we wtorek zstąpił na naszą młodzież w sakramencie bierzmowania. Dziękujemy młodym za piękną postawę, dziękujemy rodzicom i świadkom. Niech Duch Święty dalej prowadzi nas wszystkich, byśmy mocno trwali przy Chrystusie w Jego Kościele.
  2. Przy wyjściu z kościoła jest prasa katolicka. Zachęcamy do nabycia  i lektury. Zapraszamy także do biblioteki parafialnej.
  3. Rozpoczęliśmy MISJE ŚW., które będą trwać do następnej niedzieli włącznie. MISJE to czas szczególny – czas ŁASKI, której Bóg chce nam udzielić, ale wiele zależy od naszego zaangażowania. Gorąco zachęcamy do udziału w Mszach świętych, nabożeństwach i innych spotkaniach misyjnych. Mimo zajęć domowych, szkolnych i zawodowych postarajmy się tak zaplanować ten tydzień, by znaleźć czas na choćby jedno spotkanie w ciągu dnia i na Apel Jasnogórski o g.21. Na godz. 9.30 niech przyjdą Ci, którzy już nie pracują zawodowo, a na godz.18 wszyscy pozostali; młodzież szczególnie  w środę o godz.19; także dzieci – mają spotkania misyjne jutro, we wtorek i środę o godz.16.30. Spowiedź misyjna będzie w środę od godz.9 oraz od godz.16. Każdy zresztą ma folder z programem tych dni misyjnych. Folder można wziąć także dzisiaj – jest na stoliku za ławkami. Przyjdźcie proszę, bo sam Pan Jezus nas zaprasza, byśmy odnowili i umocnili naszą przyjaźń z NIM.