1. Zapraszamy na wspólny różaniec - z udziałem dorosłych i młodzieży w dni powszednie po Mszy św. o g.18, dzieci z rodzicami o g.17.15 od poniedziałku do piątku.
  2. Spotkanie Akcji Katolickiej jutro po nabożeństwie różańcowym.
  3. We wtorek 15 października dzień Dziecka Utraconego. W naszym kościele szczególnie będziemy się modlić się za dzieci przedwcześnie zmarłe jutro podczas Mszy św. za wstawiennictwem św. Józefa.
  4. Przyjmujemy na modlitwy za zmarłych. „Przypominki roczne” to modlitwa w każdą niedzielę o godz.12, gdy sukcesywnie wyczytujemy zmarłych z rodzin, a każdego 15 dnia miesiąca o g.18 jest Msza św. za tych zmarłych. Natomiast przez cały listopad różaniec z „przypominkami” za zmarłych codziennie o godz.17.15.
  5. Przeżywamy Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie. Chodźmy”. Dziś w całej Polsce i przed naszym kościołem zbiórka do puszek na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich terenów Polski. To żywy pomnik naszej wdzięczności za św. Jana Pawła II.
  6. Spotkanie Straży Niepokalanego serca Maryi w sobotę o godz.8.30
  7. W sobotę 19 października - wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 35 rocznica Jego męczeńskiej śmierci. Główne uroczystości będą w sanktuarium na Żoliborzu – szczegóły na plakatach. Od kilku lat mężczyźni idą sprzed naszego kościoła do grobu księdza Popiełuszki. Zapraszamy już po raz szósty na męskie pielgrzymowanie w   intencji kanonizacji ks. Jerzego. Będziemy też prosić i dziękować za dar pracy dla nas i naszych bliskich oraz modlić się w drodze i na Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki o mężne, wierne i kochające serce dla mężczyzn. Zaproszony jest każdy mężczyzna. Wyjście w sobotę 19 października o g.5.15 rano sprzed naszego kościoła. Warto zabrać różaniec, latarkę, wygodne obuwie. W trasie będzie przerwa na posiłek zabrany ze sobą z domu, tak aby zdążyć na g.9.00 na Mszę św. Powrót do domów komunikacją miejską. Szczegóły także na plakacie.
  8. Msza św. z udziałem dzieci klas 3 i ich rodzin przygotowujących się do 1-ej Komunii św. będzie za tydzień o godz.16.
  9. Za tydzień Niedziela Misyjna. Ofiary składane na tacę przeznaczymy na pomoc misjom i misjonarzom.