Pogrzeb katolicki nie jest sakramentem. Należy do grupy tzw. sakramentaliów, czyli obrzędów religijnych.

Rodzina zgłasza się do kancelarii i przedstawia następujące dokumenty:

  1. Akt zgonu z USC
  2. Karta zgonu z USC
  3. Dokument na grób /jeśli był wcześniej zakupiony/