Spotkania odbywają się w 2-gie niedziele m-ca o g. 15 w sali św. Jadwigi; opiekun: ks. Mariusz Słowik.