Spotkania dla młodzieży odbywają się w Gimnazjum nr 131 (p.katechetka Beata W.) oraz w szkole podstawowej nr 14 (p.katecheta Paweł W.).