Spotkania dla młodzieży odbywają się w Gimnazjum nr 131 (p.katechetka Beata W.)