Spotkania odbywają się w niedziele w godz. od 18.30 do 20.30 - sala św. Jadwigi.