Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach rodzin. Każdym z kręgów  opiekują się poszczególni  księża.